mehrban
22 مهر 1401 - 14:55

وقایع اخیر تلنگری برای حل سریع تر مشکلات اقتصادی مردم است

گرگان- امام‌جمعه گرگان گفت: وقایع و اغتشاشات اخیر تلنگری برای مدیران و متولیان است تا برای حل سریع تر و زودتر مشکلات مردم آستین همت را بالاتر بزنند. به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان اظهارکرد: وقایع اخیر تذکری برای متولیان است تا برای حل دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم بیشتر و سریع‌تر عمل کنند. نورمفیدیاظهارکردامام‌جمعه گرگان افزود: یکی از رویکردهای ثمربخش برای حل چالش‌های مالی و کاهش اثر تحریم‌ها، افزایش مبادلات و تجارت با کشورهای پیرامونی بوده که خوشبختانه رفتارهای خوبی از سوی دولت در حال انجام است. وی افزود: اتفاقات و ناآرامی‌های اخیر در خردادماه امسال در یکی از اندیشکده های آمریکا طرح ریزی شده بود تا اوضاع داخلی ایران را متشنج کنند. اندیشکدههایریزینورمفیدی گفت: آن اندیشکده براساس برنامه‌های خود توصیه‌هایی به سران و مسئولان آمریکایی کرده بود که ضمن همراهی با برخی افراد و گروه‌ها در اغتشاشات، بایدن رییس جمهور کشورشان نباید، مذاکرات را قبول کند زیرا قبول آن باعث خواهد شد تا وضع ایران خوب شود و مردم با آنها برای رسیدن به اهدافشان همراهی نخواهند داشت. نورمفیدیاندیشکدهبراساسبایدنهمراهینورمفیدی اظهار کرد: امروز پدران و مادران وظیفه دارند با فرزندانشان صحبت کنند و آنها را از این قضایای هیجانی و تحریک‌آمیز کنار بکشند و نگذارند به اصطلاح بنزین بر روی اغتشاشات بریزند. نورمفیدی
منبع: مهر
شناسه خبر: 783986